Label

Label

Badania i atestacja wyrobów.

O Nas

Firma LABEL działa od ponad 20 lat w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz.215).

Firma nasza posiada wysokokwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością przeprowadzania oceny wyrobów. Wiarygodność i dokładność badań jest ściśle związana z posiadanym  przez laboratorium wyposażeniem pomiarowym i badawczym.

Specjalizujemy się w badaniach oraz wszelkich innych działaniach mających stanowić podstawę do wystawiania przez producentów Deklaracji Zgodności i umieszczania na wyrobach oznakowania CE. Naszą propozycję współpracy w zakresie wprowadzenia wyrobów na rynek kierujemy szczególnie do producentów opraw oświetleniowych.

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Oferujemy profesjonalne podejście, wysoką jakość świadczenia usług oraz konkurencyjne ceny. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli dostosować nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dyrektywa LVD, EMC

Dyrektywa LVD oraz EMC

Dyrektywa LVD/EMC Unii Europejskiej określa normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wymagając od produktów przeprowadzenia testów i uzyskania oznaczenia CE, co potwierdza zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa i elektromagnetycznymi.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE to oznaczenie zgodności z normami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia. Umieszczone na produktach, świadczy o spełnieniu wymagań unijnych oraz o pozytywnym przejściu przez proces oceny zgodności.

Często zadawane pytania

Co zrobić, aby móc umieścić na wyrobie oznakowanie CE? (pytanie producenta opraw oświetleniowych)?

Oprawy oświetleniowe kwalifikuje się jako sprzęt elektryczny. Jeśli znamionowe napięcie zasilania opraw mieści się w przedziale od 50V do 1000V dla prądu przemiennego lub od 75V do 1500V dla prądu stałego to, na podstawie “Ustawy o systemie oceny zgodności” (Dz.U. 2023 poz. 215) podlegają one ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi  w “Rozporządzeniu MR w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego” (Dz.U. 2016 poz. 806)(dyrektywa LVD). Oprawy oświetleniowe posiadające dodatkowo elektroniczne urządzenia zapłonowe, zasilające, regulujące jasność  świecenia, podlegają również ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w “Ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej”  (Dz.U. 2022 poz. 2233)(dyrektywa EMC). W celu dotarcia do wymienionych aktów prawnych proponujemy skorzystać z wyszukiwarki aktów prawnych Kancelarii Sejmu Producent musi wykazać, że produkowany przez niego wyrób spełnia wymagania określone w w/w dokumentach. Spełnianie tych wymagań najłatwiej wykazać przeprowadzając badania na zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej (zawierającej m.in. sprawozdania z badań, opis wyrobu, dokumentację konstrukcyjną) producent wystawia deklarację  zgodności wg wzoru podanego w Rozporządzeniu. Wystawienie deklaracji zgodności jest podstawą do umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Jak ocenić zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami?

Ustawa o systemie oceny zgodności podaje:  domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest zgodny z normami zharmonizowanymi.

Gdzie szukać norm zharmonizowanych?

Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest w postaci Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obwieszczenie publikowane jest w Monitorze Polskim (patrz wyszukiwarka aktów prawnych Kancelarii Sejmu). Wykaz norm zharmonizowanych podlega cyklicznej aktualizacji. Do norm co jakiś czas wprowadzane są zmiany i poprawki. W celu stwierdzenia zgodności z aktualnymi normami zalecamy naszym klientom regularne śledzenie zmian w normach i przeprowadzanie weryfikacji konstrukcji wyrobów pod kątem tych zmian. Po szczegółowe informacje na temat norm odsyłamy na stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Czy badania wyrobu musi przeprowadzać laboratorium notyfikowane?

To zależy od wyrobu. Odpowiednie wymagania w tym zakresie podane są w rozporządzeniach właściwych ministrów skojarzonych z “Ustawą o systemie oceny zgodności”. W przypadku wyrobów elektrycznych (np. opraw oświetleniowych) podlegających “Rozporządzeniu MR w sprawie  zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego” …ocena zgodności dokonywana jest na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji sprzętu. Nie ma zatem konieczności udziału jednostki niezależnej (np. laboratorium notyfikowanego) w procesie oceny zgodności. Należy pamiętać jednak, aby spełnione były wszystkie wymagania podane w tym Rozporządzeniu (szczególnie jeśli chodzi o dokumenty, np. sprawozdania z badań, które powinny powstać w procesie oceny zgodności).

Oprawy oświetleniowe kwalifikuje się jako sprzęt elektryczny. Jeśli znamionowe napięcie zasilania opraw mieści się w przedziale od 50V do 1000V dla prądu przemiennego lub od 75V do 1500V dla prądu stałego to, na podstawie “Ustawy o systemie oceny zgodności” (Dz.U. 2023 poz. 215) podlegają one ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi  w “Rozporządzeniu MR w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego” (Dz.U. 2016 poz. 806)(dyrektywa LVD). Oprawy oświetleniowe posiadające dodatkowo elektroniczne urządzenia zapłonowe, zasilające, regulujące jasność  świecenia, podlegają również ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w “Ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej”  (Dz.U. 2022 poz. 2233)(dyrektywa EMC). W celu dotarcia do wymienionych aktów prawnych proponujemy skorzystać z wyszukiwarki aktów prawnych Kancelarii Sejmu Producent musi wykazać, że produkowany przez niego wyrób spełnia wymagania określone w w/w dokumentach. Spełnianie tych wymagań najłatwiej wykazać przeprowadzając badania na zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej (zawierającej m.in. sprawozdania z badań, opis wyrobu, dokumentację konstrukcyjną) producent wystawia deklarację  zgodności wg wzoru podanego w Rozporządzeniu. Wystawienie deklaracji zgodności jest podstawą do umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Ustawa o systemie oceny zgodności podaje:  domniemywa się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest zgodny z normami zharmonizowanymi.

Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest w postaci Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obwieszczenie publikowane jest w Monitorze Polskim (patrz wyszukiwarka aktów prawnych Kancelarii Sejmu). Wykaz norm zharmonizowanych podlega cyklicznej aktualizacji. Do norm co jakiś czas wprowadzane są zmiany i poprawki. W celu stwierdzenia zgodności z aktualnymi normami zalecamy naszym klientom regularne śledzenie zmian w normach i przeprowadzanie weryfikacji konstrukcji wyrobów pod kątem tych zmian. Po szczegółowe informacje na temat norm odsyłamy na stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

To zależy od wyrobu. Odpowiednie wymagania w tym zakresie podane są w rozporządzeniach właściwych ministrów skojarzonych z “Ustawą o systemie oceny zgodności”. W przypadku wyrobów elektrycznych (np. opraw oświetleniowych) podlegających “Rozporządzeniu MR w sprawie  zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego” …ocena zgodności dokonywana jest na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji sprzętu. Nie ma zatem konieczności udziału jednostki niezależnej (np. laboratorium notyfikowanego) w procesie oceny zgodności. Należy pamiętać jednak, aby spełnione były wszystkie wymagania podane w tym Rozporządzeniu (szczególnie jeśli chodzi o dokumenty, np. sprawozdania z badań, które powinny powstać w procesie oceny zgodności).

LABEL Dariusz Foryś
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71A
NIP: 754-16-41-398

tel.: +48 71 352 87 02
tel. kom.: +48 607 938 025

e-mail: biuro@label-badania.pl